Ο συγγραφέας Μάνος Κοντολέων παρουσιάζει βιβλία του

στους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Τεγέας.