Συνάντηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Τεγέας με τους συγγραφείς
Μυρτώ Μποκολίνη, Σπύρο Γιαννακόπουλο και Cob Kanellos