Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οδοντιατρικός έλεγχος για τους μαθητές τωνδημοτικών σχολείων της Τεγέας από ομάδα οδοντιάτρων με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη Εμμανουήλ, Παιδοδοντίατρο, Επικ. Καθηγητή του Washington State University, ΗΠΑ.