Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία και τους μαθητές γυμνασίου, από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς".