Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Σταδίου Τεγέας