Εργαστήριο δημιουργικής γραφής για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου με τη Ελένη Σβορώνου, 16:00-18:00