Ομιλία από τον κ. Διονύση Περδίκη,

Επικ. Καθηγητή Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

και τον κ. Αντώνη Μητρόπουλο, Γεωπόνο Δήμου Τρίπολης.