Ομιλία από τη Σμαραγδή Πετροπούλου,

Γεωπόνο – Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.