Γνωριμία με το όμποε και το βιολοντσέλο,
δύο λιγότερο γνωστά όργανα της ορχήστρας
 
Παίζουν:    Σπύρος Κοντός, όμποε
                   Αμαλία Γιαννοπούλου, βιολοντσέλο

                   Μαρία Κωσταβέλη, πιάνο