Ομιλία από τον σμήναρχο Δημήτριο Φωτόπουλο,
διευθυντή Παραρτήματος Τρίπολης του Πολεμικού Μουσείου.