Ομιλία από τον κ. Ιωάννη Γρυντάκη, ΦΙΛΟΛΟΓΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ.