Επίσκεψη ενηλίκων στην παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής