Ομιλία από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΥΝΤΑΚΗ, Ιστορικό -Φιλόλογο.