Ενημέρωση στις μαθήτριες της Τεγέας από τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΠΕΛΛΙΟ, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο.