Για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων.

Παίζουν: Σπύρος Κοντός, όμποε

                Αμαλία Γιαννοπούλου, βιολοντσέλο

                Μαρία Κωσταβέλλη, πιάνο