Γιορτή Μητέρας (ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ)