Γιορτή Μητέρας (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ)