Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αρχαία ελληνική μουσική προσαμοσμένο για τους μαθητές όλων των βαθμίδων της Τεγέας από τον κ. Χρήστο Τερζή, Αρχαιομουσικολόγο.