Ετήσια εκδήλωση της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων του Ιδρύματος