Ομιλία από την κ. Εμμανουέλα Κάντζια,

ΔΡ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ