Επίσκεψη στο Κέντρο Ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου. Εκπαιδευτική δράση για τους μαθητές του γυμνασίου