Απογευματινή ξενάγηση από την κ. Αιμιλία Μπακούρου, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων.