Ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου :

  • Οι εχθροί δενδρωδών και ετήσιων καλλιεργειών της περιοχής Τεγέας και η διαχείρισή τους. Ομιλητής Δρ. Παναγιώτης Μυλωνάς, Προϊστάμενος Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης / ώρα 16:30-17:00
  • Οι ασθένειες δενδρωδών και ετήσιων καλλιεργειών της περιοχής Τεγέας και η διαχείρισή τους. Ομιλήτρια Δρ. Αιμιλία Μαρκέλλου, Προϊσταμένη Επιστημονικής Διεύθυνσης Φυτοπαθολογίας/ ώρα 17:00-17:30 
  • Μη παρασιτικές ασθένειες ενδρωδών και ετήσιων καλλιεργειών της περιοχής Τεγέας και η διαχείρισή τους. Ομιλητής Δρ. Γεράσιμος Τρωγιάνος,  Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Εργαστηρίου Μη Παρασιτικών Ασθενειών, Εδαφικών Πόρων και Γεωπληροφορικής/ ώρα 17:30-18:00

Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με το κοινό.