Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών μας, για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων και του γυμνασίου σε συνεργασία με τη WWF Ελλάδας. Συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς για την αξιοποίηση του σχολικού θερμοκηπίου, σύμφωνα με έντυπο υλικό της WWF Ελλάδας που θα διανεμηθεί στους μαθητές