Θεατρική παράσταση από τους μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου Τεγέας.