Ο Χορευτικός Σύλλογος «Τεγέα» συναντά στο θεατράκι του Νηπιαγωγείου Τεγέας στις Ρίζες, το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου

Καρπενησίου και το Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο «Μυρρινούς».