Για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη συγγραφέα Ελένη Σβορώνου, 14:00-16:00