Ομιλία από τον Λάμπρο Φαρμάκη,

Επίκουρο Καθηγητή, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου