Παιχνίδια, σπουδές και επαγγέλματα του μέλλοντος: τι προσέχουμε και πώς φερόμαστε στο διαδίκτυο.

Ομιλία για τους μαθητές των σχολείων της Τεγέας με το  Νίκο Βασιλάκο, δημοσιογράφο Τεχνολογίας, www.safekids.gr, VR Therapy.