Χρονοπρογραμματισμός παιδιών, εφήβων, γονέων και κηδεμόνων

Ομιλία για τους γονείς και τους ενήλικες από τον Νίκο Βασιλάκο, δημοσιογράφο Τεχνολογίας, www.safekids.gr, VR Therapy.