Προβολή της ταινίας του Κώστα Σπυρόπουλου
για την οικογένεια Παπανικολάου, που είχε φτιάξει
αφρώδη οίνο στην Τεγέα από το 1885.