Προβολή της ταινίας του Κώστα Σπυρόπουλου για την οικογένεια Παπανικολάου, που είχε φτιάξει αφρώδη οίνο στην Τεγέα από το 1885.