Ξενάγηση από τους αρχαιολόγους της 39ης ΕΠΚΑ
στον αρχαιολογικό χώρο της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα.