Ξενάγηση στη Μονή Αιμυαλών της Δημητσάνας από την κ. Αιμιλία Μπακούρου,

Επίτιμη Έφορο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.