Ετήσια εκδήλωση της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων του Ιδρύματος.

Διδασκαλία – Διεύθυνση Χορωδίας : Βασίλης Ζάχαρης