Με την Ευρωπαϊκή Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης και τη Θεατρική Ομάδα Τρίπολης.