Εκδήλωση της μικτής χορωδίας ενηλίκων του Ιδρύματος,