από τη χορωδία ενηλίκων υπό τη διεύθυνση του κ. Παναγιώτη Καρπούζου.