Είναι γνωστό από ετών ότι η πρόληψη των νοσημάτων είναι προτιμότερη της θεραπείας και συμβάλλει σημαντικά στην επιβίωση.

Η ενσωμάτωση της πρόληψης στην πρακτική της ιατρικής του ενήλικα αποτελεί πλέον μια σημαντική εξέλιξη. Είναι μια ευκαιρία για τον έλεγχο τυχόν παραγόντων κινδύνου ή νοσημάτων, και ταυτόχρονα  παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στον ασθενή.

Για τον σκοπό αυτό, Διεθνείς Οργανισμοί Υγείας έχουν αναπτύξει μία σειρά από κατευθυντήριες οδηγίες για τη σωστή και πιο εμπεριστατωμένη εφαρμογή της προληπτικής εξέτασης υγείας – το γνωστό τσεκάπ (check-up).

Η ενεργός ανάμιξη του ασθενούς είναι θεμελιώδης. Η επιτυχής εφαρμογή της περιοδικής εξέτασης υγείας απαιτεί την έγκριση του ιατρού, αλλά και την ενημέρωση, τη συμμετοχή, καθώς και την ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία από τον ασθενή.

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 6.30μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος-Βιοχάλκο» στο Στάδιο Τεγέας, η  κα. Μαρία Θεοδωρακοπούλου, Χειρούργος –Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β’ της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», θα αναλύσει τις κατευθυντήριες οδηγίες προληπτικής εξέτασης υγείας ανά ηλικία και φύλο και θα οργανώσει ένα απλό διάγραμμα που θα διευκολύνει τον ενήλικα να συμμετάσχει ενεργά στην προληπτική του εξέταση.

 

Μετά την ομιλία, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.