Το Σάββατο 09.05.2020 θα ξεκινήσουν εκ νέου τα Μαθήματα Πληροφορικής σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Σταδίου, υποστηριζόμενα από το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η φύση των μαθημάτων διαφοροποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας, με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι μαθητές έχουν λάβει οδηγίες για την ώρα σύνδεσης από τον εκπαιδευτικό κ. Σχίζα (e-gnosi) και το προσωπικό του Ιδρύματος.