Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15.00-17.00 ξεκινούν τα μαθήματα εκμάθησης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για ενήλικες, σε συνεργασία με την σχολή ηλεκτρονικών υπολογιστών E-γνώση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρα 15.00-17.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος στο Στάδιο Τεγέας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται τηρώντας όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.