Η επισιτιστική επάρκεια (ή κατ’ άλλους ασφάλεια, ανασφάλεια), έννοια άγνωστη στους περισσότερους πολίτες, αλλά και επιστήμονες, αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα, άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής. Η επισιτιστική ανασφάλεια ορίζεται ως η αβέβαιη διαθεσιμότητα διατροφικά επαρκών και ασφαλών τροφίμων, καθώς και η περιορισμένη δυνατότητα των ατόμων να αποκτήσουν κατάλληλα τρόφιμα με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους, η οποία λόγω της έλλειψης τροφής με την πάροδο του χρόνου σχετίζεται με προβλήματα κακής θρέψης. Η Μεσογειακή Δίαιτα, την τελευταία δεκαετία προβάλλεται όχι μόνο ως ένα υγιεινό πρότυπο διατροφής αλλά και ως ένα βιώσιμο πρότυπο διατροφής. Αναδεικνύεται επομένως, η αναγκαιότητα συστηματικής μελέτης του πληθυσμού και μάλιστα η διερεύνηση των παραγόντων και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα των παιδιών και εφήβων, που σχετίζονται περισσότερο με αυτές τις καταστάσεις. Στο έργο θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τη βιώσιμη διατροφή, τη βιώσιμη καταναλωτική συμπεριφορά,  την κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ανασφάλεια, και  τις ανισότητες στην υγεία, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές διαμορφώνονται στη σύγχρονη Ελλάδα. Κατά την υλοποίησή του:

(α) θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και θα προκληθούν ανοιχτές συζητήσεις διαμόρφωση απόψεων, με θεσμικούς φορείς, ακαδημαϊκούς, τη βιομηχανία τροφίμων, αλλά και την τοπική κοινωνία,

(β) θα εξορυχθούν δεδομένα από πρωτογενείς, και δευτερογενείς πηγές, για την επισιτιστική ανασφάλεια στην Ελλάδα και τις προοπτικές ανάπτυξης ενός βιώσιμου μοντέλου διατροφής, και θα συνταχθεί στατιστική αναφορά για την αποτίμηση της κατάστασης της χώρας,

(γ) και τέλος, θα συνταχθεί Πρόταση Σχεδίου Δράσης, που θα ενσωματώνει όλα τα ανωτέρω, και η οποία θα τεθεί στη διάθεση της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων.

Τα πορίσματα του έργου και η τελική διαμόρφωση του Σχεδίου αναμένονται περί τα μέσα του 2024.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Καθηγητής Επιδημιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Ομάδα έργου: Ζαμπέλας Αντ., Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Πρόεδρος ΕΦΕΤ, Δούρος Κ., Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωσταρέλλη Β., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διατροφικής Συμπεριφοράς Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Κωστή Ρ., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διατροφής – Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μαγριπλή Εμ., Επίκουρη Καθηγήτρια Διατροφικής Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το έργο εντάσσεται στις δράσεις που έχουν υιοθετηθεί από τα Μέλη της Πρωτοβουλίας ’21, με τον γενικό τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον» και αφορούν  στην Υγεία, στην Εκπαίδευση, στον Πολιτισμό, στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση, στην Επισιτιστική Ανασφάλεια, στη Θάλασσα, στο Δίκαιο, στις Φυσικές Καταστροφές και στην Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.