Νοέμβριος 2005 – Μάιος 2006

Το Ίδρυμα σε συνεργασία με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα του Ναυπλίου ξεκινά εκπαιδευτικούς κύκλους, που απευθύνονται στους μαθητές των Δημοτικών σχολείων Σταδίου και Ριζών, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Υπεύθυνη, η κα. Π. Καλκούνου.
Α’ κύκλος: “Ένα βιβλίο για μένα”. Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2005
Β’ κύκλος: “Φτιάχνοντας το πουκάμισο”. Φεβρουάριος -Μάρτιος 2006
Γ’ κύκλος: “Γλυπτική, Γλυπτό, Γλύπτης”. Απρίλιος -Μάιος 2006