Τo εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ο “Γέρος του Μοριά” διηγείται» αφορµάται από ένα ιστορικό έγγραφο της Πελοποννησιακής Γερουσίας για να ξετυλίξει το κουβάρι των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, µε άξονα τη ζωή και τη δράση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, µίας από τις πιο εµβληµατικές µορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να συνεισφέρει στο αναλυτικό σχολικό πρόγραµµα, αλλά και ευρύτερα στον δηµόσιο διάλογο για την Ελληνική Επανάσταση.

Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε υπό την επιστηµονική επίβλεψη του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και µε την υπόστηριξη του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου-ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στους εκπαιδευτικούς της Αρκαδίας στις 03 Φεβρουαρίου 2023, και σήμερα 23 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τους μαθητές της Στ’ ταξης του Δημοτικού Σχολείου Τεγέας, παρουσία της εκπαιδευτικού της τάξης κ. Κ. Μπουζιάνη, της κ. Ι. Ζαχαροπούλου, μουσειοπαιδαγωγού και του κ. Χ. Χρυσανθόπουλου, ιστορικού από την επιστημονική ομάδα που σχεδίασε το πρόγραμμα.