Θερμές ευχαριστίες στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τη δωρεά αντιτύπων των πλέον πρόσφατων εκδόσεών του. Η ευγενής χορηγία αποτελεί τιμή για τη Βιβλιοθήκη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ και ταυτόχρονα συμβάλει στον εμπλουτισμό της συλλογής της.