Παραδόθηκε και εγκαταστάθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Τρίπολης τεχνολογικός εξοπλισμός, αποτελούμενος από 4 Η/Υ, 6 μόνιτορς και 3 Arduino starter kits, δωρεά του Ιδρύματος.

Ευχαριστούμε τον Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Τρίπολης, κ. Σουβατζόγλου, για τις φωτογραφίες που μας έστειλε από το αναμορφωμένο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου του μετά τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού από το Ίδρυμα. Ευχόμαστε να συμβάλουν ουσιαστικά στη διεύρυνση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών του ΣΔΕ!