Ευχαριστούμε θερμά  το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) για την παραλαβή της δωρεάς 224 βιβλίων, που προσέφερε για τον εμπλουτισμό των συλλογών της Βιβλιοθήκης μας, μέσω του Future Library, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Συλλογών Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών 2020». Η επιλογή έγινε με κριτήριο τη δυναμική που αναπτύσσουν οι βιβλιοθήκες αυτές, διοργανώνοντας διάφορες δράσεις πολιτισμού και εξοικείωσης με την ανάγνωση, όπως Λέσχη Ανάγνωσης, πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για παιδιά κ.α.

Με την ενέργειά του αυτή το ΚΙΚΠΕ συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης μας, εμπλουτίζοντας  με αξιόλογες εκδόσεις τη συλλογή τόσο του παιδικού τμήματος , όσο και αυτή του τμήματος ενηλίκων.

Τα 224 βιβλία της δωρεάς έχουν ήδη ενταχθεί στον κατάλογο της Βιλιοθήκης και είναι διαθέσιμα προς δανεισμό, ενώ κάποια έχουν ήδη δανειστεί.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα βιβλία στον ηλεκτρονικό κατάλογο.