Ευχαριστούμε θερμά  το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) για την παραλαβή της δωρεάς 159 βιβλίων, που προσέφερε για τον εμπλουτισμό των συλλογών της Βιβλιοθήκης μας, μέσω του Future Library, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Συλλογών Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών 2021». Η επιλογή  της Βιβλιοθήκης μας έγινε με κριτήριο τη δυναμική που αναπτύσσουν οι βιβλιοθήκες αυτές, διοργανώνοντας διάφορες δράσεις πολιτισμού και εξοικείωσης με την ανάγνωση, όπως Λέσχη Ανάγνωσης, πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για παιδιά κ.α.

Οι αξιόλογες εκδόσεις της εν λόγω δωρεάς συμβάλλουν σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση της συλλογής τόσο του παιδικού τμήματος , όσο και αυτής του τμήματος ενηλίκων.

Τα 159 βιβλία της δωρεάς έχουν ήδη ενταχθεί στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης και είναι διαθέσιμα προς δανεισμό, ενώ κάποια έχουν ήδη δανειστεί.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα βιβλία στον ηλεκτρονικό κατάλογο.