Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2020 (18.05.2020), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ, www.kikpe.gr), συμμετέχουν με ένα βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους για την προγραμματιζόμενη περιοδική έκθεση «Μνήμη και εντύπωμα. Μία περιήγηση στη χώρα του Πέλοπα με οδηγό αρχαία νομίσματα». Η έκθεση, που θα φιλοξενηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος–ΒΙΟΧΑΛΚΟ, καθώς και με τη συνδρομή του Μουσείου Μπενάκη και αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στη μνήμη και στη συλλογική ανάμνηση, τον μύθο και την προφορική αφήγηση. Πυρήνα της έκθεσης θα αποτελέσει μια επιλογή από τα προσκτήματα της Νομισματικής Συλλογής ΚΙΚΠΕ. Στο πλαίσιο ενός σπονδυλωτού αφηγήματος, θα υπάρχει ένας δεύτερος σταθμός με τη μορφή μιας παράλληλης φωτογραφικής έκθεσης στο κτίριο Β΄ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ στο Στάδιο Τεγέας.
Περισσότερες πληροφορίες για το όλο εγχείρημα και την προγραμματιζόμενη υλοποίησή του θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.