Τις δράσεις του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της Επανάστασης του 1821 το 2021 παρουσίασε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος και τα μέλη της Επιτροπής εορτασμού διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821 σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 8 Ιανουαρίου 2021.

Κατά την παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, ο Αναπληρωτής καθηγητής Θεωρίας της Επιστήμης κ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, αναφέρθηκε στην εκπόνηση 11 ερευνητικών έργων, που έχει αναλάβει το Κέντρο Μελέτης της Επανάστασης του 1821/Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, με σκοπό τη συστηματική και σε βάθος μελέτη της Επανάστασης και παράλληλα την ανάδειξη ενός νεότερου επιστημονικού δυναμικού που θα στραφεί στη μελέτη της.

Πρόκειται για 11 ερευνητικά προγράμματα, που έχουν (έως) δεκάμηνη διάρκεια, σχεδιάζονται αμισθί από μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΕΚΠΑ και εκπονούνται από νέους και νέες ερευνητές και ερευνήτριες, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, υπ. διδάκτορες και μετα-διδάκτορες.

Ακολουθούν οι τίτλοι των 11 ερευνητικών έργων και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι:

1. Το Ιόνιο κατά τις τελευταίες δεκαετίες της βενετικής κυριαρχίας (1770-1797). Υπεύθυνη: επ. καθηγήτρια Κατερίνα Κωνσταντινίδου
2. Η ανέκδοτη Ιστορία φυσική και ηθική του ανθρώπου (1810) του Επιφάνιου-Στέφανου Δημητριάδη (1760-1826). Υπεύθυνος: αν. καθηγητής Γιάννης Ξούριας
3. Φιλική Εταιρεία. Ζητήματα τεκμηρίωσης. Υπεύθυνη: επ. καθηγήτρια Νάσια Γιακωβάκη
4. Το 1821 στην Κωνσταντινούπολη. Οι Ρωμιοί της Πόλης σύμφωνα με οθωμανικές καταγραφές. Υπεύθυνος: αν. καθηγητής Παρασκευάς Κονόρτας
5. Πόλεμος και Πρόνοια κατά την Ελληνική Επανάσταση. Υπεύθυνη: επ. καθ. Βάσω Σειρηνίδου
6. Πόλεις του επαναστατημένου ελληνικού χώρου: τεκμήρια ιστορίας. Υπεύθυνη: καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου
7. Το πολιτικό-ιδεολογικό περιεχόμενο της εμφύλιας ρήξης στο τέλος της Ελληνικής Επανάστασης (1831-1832): Οι αντανακλάσεις στη δημόσια σφαίρα. Υπεύθυνος: αν. καθηγητής Σπυρίδων Πλουμίδης
8. Οι Εφημερίδες της Ελληνικής Επανάστασης, 1821-1832. Υπεύθυνος: καθ. Αριστείδης Χατζής
9. Παραστατικές Τέχνες και Επανάσταση του 1821. Υπεύθυνη: αν. καθηγήτρια Άννα Καρακατσούλη
10. Η αρχιτεκτονική και οι τέχνες στα χρόνια της Επανάστασης: τομές και συνέχειες. Υπεύθυνος: επ. καθηγητής Γιώργος Πάλλης
11. H Επανάσταση του 1821 και η μελέτη της: το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνος: αν. καθηγητής Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Αναλυτική περιγραφή στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ εδώ

Τα ως άνω προγράμματα, συνολικού ποσού δωρεάς 125.000 ευρώ, υλοποιούνται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος-ΒΙΟΧΑΛΚΟ στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021».