ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –Προσκληση
 

«Διαφύλαξη των ντόπιων ποικιλιών σπόρων»

 
Η σημερινή γεωργική παραγωγή στηρίζεται, παγκοσμίως, σε λίγες μόνο ποικιλίες γεωργικών φυτών, που δημιουργήθηκαν κατά τη λεγόμενη «πράσινη» επανάσταση του 20ού αιώνα. Για το λόγο αυτό παραγκωνίστηκαν οι «ντόπιες» ποικιλίες των φυτών αυτών, που ήταν όμως καλύτερα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.
Σήμερα, έχουμε χρέος να καταγράψουμε και να προστατεύσουμε τις ντόπιες αυτές ποικιλίες προκειμένου να πετύχουμε παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.
Στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες να προστατευτεί ο μοναδικός αυτός φυτικός πλούτος, είτε μέσω ερευνητικών ιδρυμάτων, είτε μέσω δραστήριων ΜΚΟ και ομάδων παραγωγών.
Αυτό που απομένει, είναι ο Έλληνας γεωργός να καλλιεργήσει τις ποικιλίες αυτές και ο καταναλωτής αντίστοιχα να στηρίξει τη ζήτηση ποιοτικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να στηριχτεί μία αγροτική ανάκαμψη που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας.
Για την εξεύρεση λύσεων διατήρησης και εξάπλωσης των ντόπιων ποικιλιών σπόρων, θα μας μιλήσει
 
ο κ. Ευάγγελος Αβδελάς
 
Γεωπόνος του Πανεπιστημίου Αθηνών
 με σημαντική εμπειρία σε πρωτοπόρες μεθόδους καλλιέργειας
και δράσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος & την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών.
Επίσης, είναι ιδρυτικό μέλος των ΜΚΟ «Γή», «Γεωπόνοι του Κόσμου», και της οργάνωσης «ΠΕΛΙΤΙ»,
και διοργανωτής της γιορτής των σπόρων, για 3η